Informace o projektu
Chybějící souvislosti: evoluce genomu v tribu Camelineae (brukvovité)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-13029S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Tribus Camelineae (CAMEL; 32 druhů, 8 rodů), obsahující modelový rod Arabidopsis, je z vědeckého hlediska nejdůležitější skupinou brukvovitých (Brassicaceae). Vedle několika modelových druhů, tento tribus také zahrnuje významné plevelné druhy a sekvenovaný genom lničky seté (Camelina sativa; aktraktivní zdroj biopaliv). Navzdory své potenciální důležitosti, genomy několika druhů tribu CAMEL zůstávají neprozkoumány nebo jsou zcela neznámé. O vzniku a evoluci těchto přehlížených genomů existuje překvapivě málo informací. Cílem našeho projektu je charakterizovat chybějící souvislosti mezi dobře známými i neznámými CAMEL genomy prostřednictvím rekonstrukce evoluce genomu v tribu CAMEL i blízce příbuzných tribech. S použitím srovnávacích cytogenomických a fylogenetických přístupů plánujeme (re)konstruovat srovnávací cytogenomické mapy a ancestrální genomy, identifikovat mechanismy genomových přestaveb, a rekonstruovat fylogenetickou strukturu a postavení tribu CAMEL. Naše výsledky by měly inciovat trnaslační výzkum, etablování nových modelových druhů a celogenomové sekvenační projekty.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.