Inovace předmětů C6270 a C9320 vytvořením nové úlohy „Stanovení procentuální vaznosti derivátů sulfonylurey na lidský sérový albumin pomocí kapilární elektroforézy a rovnovážné dialýzy“

Project Identification
MUNI/FR/1283/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je přiblížit studentům problematiku farmakodynamiky a farmakokinetiky. Jedním z důležitých parametrů, který ovlivňuje oba tyto děje, je procento vazby léčiva na proteiny. V nové laboratorní úloze se studenti prakticky seznámí s metodami - kapilární elektroforéza a rovnovážná dialýza, pomocí kterých bude procento vazby stanovováno. Dále získají zkušenosti s nejrůznějšími funkcemi programu Excel a budou mít možnost srovnat obě metody z nejrůznějších hledisek.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.