Inovace předmětů C6270 a C9320 vytvořením nové úlohy „Stanovení procentuální vaznosti derivátů sulfonylurey na lidský sérový albumin pomocí kapilární elektroforézy a rovnovážné dialýzy“

Kód projektu
MUNI/FR/1283/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem navrhovaného projektu je přiblížit studentům problematiku farmakodynamiky a farmakokinetiky. Jedním z důležitých parametrů, který ovlivňuje oba tyto děje, je procento vazby léčiva na proteiny. V nové laboratorní úloze se studenti prakticky seznámí s metodami - kapilární elektroforéza a rovnovážná dialýza, pomocí kterých bude procento vazby stanovováno. Dále získají zkušenosti s nejrůznějšími funkcemi programu Excel a budou mít možnost srovnat obě metody z nejrůznějších hledisek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.