Inovace laboratorní úlohy do předmětu C8102 Speciální metody - praktikum

Project Identification
MUNI/FR/1196/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci úlohy věnované analýze biologických vzorků (distribuce prvků v nádorové tkáni) v rámci již fungujícího předmětu C8102 Speciální metody – praktikum. Inovace úlohy spočívá v zařazení moderní analytické zobrazovací metody - laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS), která bude využita pro zobrazení plošné distribuce biogenních prvků v nádorových tkáních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.