Inovace laboratorní úlohy do předmětu C8102 Speciální metody - praktikum

Kód projektu
MUNI/FR/1196/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Navrhovaný projekt je zaměřen na inovaci úlohy věnované analýze biologických vzorků (distribuce prvků v nádorové tkáni) v rámci již fungujícího předmětu C8102 Speciální metody – praktikum. Inovace úlohy spočívá v zařazení moderní analytické zobrazovací metody - laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS), která bude využita pro zobrazení plošné distribuce biogenních prvků v nádorových tkáních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.