Project information
Interdisciplinární implementace biofyzikální chemie do přírodovědných disciplín na MU (Implementace BFCH)

Project Identification
MUNI/FR/1432/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvořit dva výukové bloky pokročilé biofyzikální chemie (BFCH) v nově akreditovaném NMgr. studiu a nabídnout je dalším biochemicky a biofyzikálně zaměřeným oborům na MU. Koncepce přednášek a seminářů se bude opírat o nejnovější poznatky v oblasti moderní teoretické a experimentální BFCH a důraz bude kladen na výuku i v jazyce anglickém. Do přípravy a realizace výuky budou zapojeni Ph.D. studenti. Vypracování projektu je nad rámec pedagogických povinností.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.