Informace o projektu
Interdisciplinární implementace biofyzikální chemie do přírodovědných disciplín na MU (Implementace BFCH)

Kód projektu
MUNI/FR/1432/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem projektu je vytvořit dva výukové bloky pokročilé biofyzikální chemie (BFCH) v nově akreditovaném NMgr. studiu a nabídnout je dalším biochemicky a biofyzikálně zaměřeným oborům na MU. Koncepce přednášek a seminářů se bude opírat o nejnovější poznatky v oblasti moderní teoretické a experimentální BFCH a důraz bude kladen na výuku i v jazyce anglickém. Do přípravy a realizace výuky budou zapojeni Ph.D. studenti. Vypracování projektu je nad rámec pedagogických povinností.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.