Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Project Identification
ROZV/C18/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Charles University

Projekt si klade za cíl zkvalitnění výuky doktorandů v oblasti charakterizace nanostrukturovaných vzorků (polovodiče, biomolekuly) prostřednictvím vybudování optické soustavy pro měření Ramanova rozptylu s laditelnou vlnovou délkou excitace a v blízkosti excitačního laseru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.