Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Kód projektu
ROZV/C18/2017
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Projekt si klade za cíl zkvalitnění výuky doktorandů v oblasti charakterizace nanostrukturovaných vzorků (polovodiče, biomolekuly) prostřednictvím vybudování optické soustavy pro měření Ramanova rozptylu s laditelnou vlnovou délkou excitace a v blízkosti excitačního laseru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.