Project information
ECOPOLARIS - Changes in structure and function of components of terrestrial polar ecosystems (CzechPolar2) (ECOPOLARIS)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 (kod CEP: EF16_013/0001708)
Project Period
4/2017 - 3/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

Navrhovaný projekt je zaměřen na kompletní výzkum základních složek polárních eko- a geo-systémů a procesů v nich probíhajících. Projekt využívá různých časových měřítek procesů, má modulární strukturu a kombinuje přístupy oborů: klimatologie, geomorfologie, glaciologie, pedologie, limnologie, mikrobiologie, obecná biologie, ekologie, stresová ekofyziologie, Projekt je zaměřen na multidisciplinární výzkum s důrazem na propojenost jednotlivých modulů: klimatologie, geomorfologie, glaciologie a experimentální biologické disciplíny. Realizace projektu je zaměřena na posílení intrumentálního vybavení Infrastruktury polárního výzkumu (CzechPolar) v laboratořích na půdě Masarykovy univerzity Brno a partnera projektu JČU České Budějovice.

Publications

Total number of publications: 163


Previous 1 4 5 6 7 8 17 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.