Inovace výuky vytvořením laboratorní úlohy „Detekce rakovinných markerů prostřednictvím proteinových čipů“

Project Identification
MUNI/FR/1107/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem navrhovaného projektu je rozšíření teoretické i praktické výuky poskytované Ústavem biochemie Přírodovědecké fakulty o problematiku proteinových čipů. Jedná se o perspektivní bioanalytickou metodou, které není v současnosti ve výuce věnována dostatečná pozornost. Bude vytvořena přednáška a laboratorní úloha, ve kterých se studenti s touto metodou seznámí nejprve teoreticky a následně znalosti aplikují pro detekci rakovinného markeru PSA.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.