Rozvoj výzkumné práce studentů v experimentální biologii rostlin

Project Identification
MUNI/A/1242/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výzkumné práce studentů, zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Prakticky toho bude dosaženo zejména větším zapojením studentů do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podporou moderních měřících metod a technik hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Významně budou podporovány příležitosti a dovednosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy a prezentací na konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.