Informace o projektu
Rozvoj výzkumné práce studentů v experimentální biologii rostlin

Kód projektu
MUNI/A/1242/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výzkumné práce studentů, zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Prakticky toho bude dosaženo zejména větším zapojením studentů do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podporou moderních měřících metod a technik hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Významně budou podporovány příležitosti a dovednosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy a prezentací na konferencích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.