Rozvoj výzkumné práce studentů v experimentální biologii rostlin

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výzkumné práce studentů, zejména doktorského a také magisterského studijního programu. Prakticky toho bude dosaženo zejména větším zapojením studentů do výzkumných úkolů řešených na pracovišti a podporou moderních měřících metod a technik hodnocení výsledků při zpracovávání závěrečných prací. Významně budou podporovány příležitosti a dovednosti studentů dosažené výsledky výzkumné práce prezentovat, především tvorbou publikací pro časopisy a prezentací na konferencích.