Demonstrační pilot pro implementaci personalizované medicíny v prevenci chronických onemocnění (PRECHOD)

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
JMK 176420/2017
Project Period
3/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem tohoto přípravného projektu v programu Smart Accelerator - Asistence bude příprava projektové přihlášky do programu evropského výzkumu Horizont 2020 v programovém období 2018-2020, kde Masarykova univerzita bude v roli koordinátora. Výzkum se bude týkat prevence chronických chorob založené na konceptu synergie odborníků z oblasti medicíny, výživy a sportu. Klíčový aspekt výzkumu je aplikace metod posilujících motivaci zejména dospělé a stárnoucí populace ke změně životního stylu (pravidelná pohybová aktivita, úprava stravování). Protože většina chronických onemocnění (kardio-metabolický syndrom, obezita, diabetes či osteoporóza) má souvislost s nedostatečnou pohybovou aktivitou a nadměrnou konzumací nebo špatným výběrem stravy, projekt bude zaměřen na inovativní přístupy v prevenci chronických onemocnění formou vhodné motivace a současně dostupné systematické podpory ze strany výše zmíněných odborníků. Projekt je v souladu se strategií RIS JMK, a to zejména v oblastech:

  • Mnohočetné aspekty (genetické, ekologické, sociálně ekonomické, psychologické, aspekt životního stylu) stárnutí a rozvoje nemocí, asistivní technologie pro stárnutí.
  • Aplikovaný výzkum v oblasti řízení veřejného zdraví a ochrany zdravotních dat. Interdisciplinární klinický výzkum v oblasti kardiologie, onkologie a neurologie vedoucí k prodloužení období „zdravých let“ (healthy years).

20 % spolufinancování projektu bude zajištěno ze zdrojů Fakulty sportovních studií.