Demonstrační pilot pro implementaci personalizované medicíny v prevenci chronických onemocnění (PRECHOD)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Logo poskytovatele
Kód projektu
JMK 176420/2017
Období řešení
3/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Jihomoravský kraj
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Cílem tohoto přípravného projektu v programu Smart Accelerator - Asistence bude příprava projektové přihlášky do programu evropského výzkumu Horizont 2020 v programovém období 2018-2020, kde Masarykova univerzita bude v roli koordinátora. Výzkum se bude týkat prevence chronických chorob založené na konceptu synergie odborníků z oblasti medicíny, výživy a sportu. Klíčový aspekt výzkumu je aplikace metod posilujících motivaci zejména dospělé a stárnoucí populace ke změně životního stylu (pravidelná pohybová aktivita, úprava stravování). Protože většina chronických onemocnění (kardio-metabolický syndrom, obezita, diabetes či osteoporóza) má souvislost s nedostatečnou pohybovou aktivitou a nadměrnou konzumací nebo špatným výběrem stravy, projekt bude zaměřen na inovativní přístupy v prevenci chronických onemocnění formou vhodné motivace a současně dostupné systematické podpory ze strany výše zmíněných odborníků. Projekt je v souladu se strategií RIS JMK, a to zejména v oblastech:

  • Mnohočetné aspekty (genetické, ekologické, sociálně ekonomické, psychologické, aspekt životního stylu) stárnutí a rozvoje nemocí, asistivní technologie pro stárnutí.
  • Aplikovaný výzkum v oblasti řízení veřejného zdraví a ochrany zdravotních dat. Interdisciplinární klinický výzkum v oblasti kardiologie, onkologie a neurologie vedoucí k prodloužení období „zdravých let“ (healthy years).

20 % spolufinancování projektu bude zajištěno ze zdrojů Fakulty sportovních studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.