Směsi aditiv ze zvětralých mikroplastů a jejich účinky na sladkovodní organismy

Project Identification
8J18AT006
Project Period
1/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Vienna

Plasty jsou jedním z nejrozšířenějších materiálů využívaných v moderní společnosti s celkovou roční produkcí přesahující 322 milionů tun. V životním prostředí plasty přetrvávají několik desetiletí. V důsledku působení povětrnostních vlivů dochází k mechanickému narušování, změnám ve fyzikálně-chemických vlastnostech a struktuře a k fragmentaci až na malé částice označované jako tzv. mikroplasty. Nebezpečnost mikroplastů tkví v jejich narůstající koncentraci v prostředí a malé velikosti (< 5mm). Organismy přítomné v prostředí mohou být ohroženy nejen jejich přímým vlivem např. po konzumaci, ale také v důsledku obsahu toxických aditiv, které se z mikroplastů mohou uvolňovat. Cílem tohoto projektu je zkombinovat odborné znalosti dvou spolupracujících institucí z Rakouska a České republiky, které mají komplementární expertízy v oblasti environmentální chemie aditiv a mikroplastů (Vídeňská univerzita, AT) a ekotoxikologie (Masarykova univerzita, CZ). Projekt je zaměřen na objasnění mechanismů stárnutí mikroplastů a navazující chemickou analýzu vyluhovaných aditiv. Dále budou zkoumány biologické účinky mikroplastů a jejich výluhů na reprezentativní modelové sladkovodní organismy. Projekt podpoří výměnu výzkumných pracovníků mezi partnerskými institucemi, což umožní integraci a přenos poznatků pro komplexní hodnocení rizik týkajících se mikroplastů a jejich aditiv v životním prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.