Integrative studies of molecular mechanisms of mammalian epitranscriptome

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
LTC18052
Project Period
6/2018 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je studium mechanismů a funkce chemických modifikacích mRNA pomocí integrativního přístupu využívajícího kombinaci chemických, molekulárně biologických, genetických a výpočetních studií prostřednictvím propojení několika evropských pracovišť s danými expertízami. Projekt je zaměřen na metodický vývoj metod pro detekci a kvantifikaci modifikací RNA, na objasnění mechanismů adenosinových modifikací a prozkoumání potenciální synergie mezi deaminací a metylací adenosinů. Studované téma je úzce v souladu s akcí COST CA16120 zaměřeného na vytvoření evropské sítě výzkumných pracovišť se specializací v Epitranskriptomice, což prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny znalostí zefektivní získávání poznatků v tomto mladém, dynamickém a kompetitivním oboru.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.