Jak sestavit sbírku nerostů – metodický kurz pro pedagogické pracovníky

Project Identification
MK 29555/2018 OM
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Ústav geologických věd PřF MU v minulosti uskutečnil řadu kurzů pro pedagogy ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů projevili velký zájem o sbírkové materiály, které by bylo možno využít při výuce na školách, a také zájem o způsob zapojení školních sbírek do výuky. Vzhledem ke značnému zájmu o vytvoření základu, doplnění, příp. systematické ucelení školních sbírek pro výuku mineralogie a jejich zapojení do výuky, bude jako reflexe na tento požadavek učitelů přírodopisu připraven speciální edukační kurz. Kurz bude v souladu s RVP a poskytne zájemcům potřebné informace k vytvoření školních sbírek minerálů a jejich využívání ve výuce. Vytvořený kurz tak usnadní pedagogickým pracovníkům názornou výuku mineralogie na konkrétních vzorcích nerostů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.