Jak sestavit sbírku nerostů – metodický kurz pro pedagogické pracovníky

Kód projektu
MK 29555/2018 OM
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo kultury ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Ústav geologických věd PřF MU v minulosti uskutečnil řadu kurzů pro pedagogy ZŠ a SŠ. Účastníci kurzů projevili velký zájem o sbírkové materiály, které by bylo možno využít při výuce na školách, a také zájem o způsob zapojení školních sbírek do výuky. Vzhledem ke značnému zájmu o vytvoření základu, doplnění, příp. systematické ucelení školních sbírek pro výuku mineralogie a jejich zapojení do výuky, bude jako reflexe na tento požadavek učitelů přírodopisu připraven speciální edukační kurz. Kurz bude v souladu s RVP a poskytne zájemcům potřebné informace k vytvoření školních sbírek minerálů a jejich využívání ve výuce. Vytvořený kurz tak usnadní pedagogickým pracovníkům názornou výuku mineralogie na konkrétních vzorcích nerostů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.