Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Osoba třídní učitelky jako vazbová figura pro děti na začátku školní docházky (Třídní učitelka jako vazbová figura)

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/23/0535/2018
Project Period
5/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Záměrem tohoto projektu je zmapovat, jak třídní učitelky na prvním stupni základní školy přemýšlí o potřebách svých žáků, a jak na ně v praxi reagují. V projektu se soustředíme na ty učitelky, které se domnívají, že budování vztahu se žáky je přinejmenším stejně důležité jako předávání znalostí. Základním východiskem je teorie citové vazby a v ní popsaný behaviorální systém pečujícího chování.