Osoba třídní učitelky jako vazbová figura pro děti na začátku školní docházky (Třídní učitelka jako vazbová figura)

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Kód projektu
MUNI/23/0535/2018
Období řešení
5/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Záměrem tohoto projektu je zmapovat, jak třídní učitelky na prvním stupni základní školy přemýšlí o potřebách svých žáků, a jak na ně v praxi reagují. V projektu se soustředíme na ty učitelky, které se domnívají, že budování vztahu se žáky je přinejmenším stejně důležité jako předávání znalostí. Základním východiskem je teorie citové vazby a v ní popsaný behaviorální systém pečujícího chování.