Project information
ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMNÝCH DAT O KVALITĚ ŽIVOTA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BRNĚNSKÉ POPULACE

Project Identification
1518173972
Project Period
9/2018 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Brno City Municipality
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Podpora města Brna při tvorbě regionálně specifických strategií a politik v oblasti ochrany zdravého životního prostředí, kvality života a zdraví občanů prostřednictvím přípravy podkladů, prezentací a vizualizací dostupných dat o životním prostředí a dalších faktorech ovlivňujících kvalitu života v městě Brně na podkladě dlouhodobých výzkumných studií zahrnující převážně brněnskou populaci. Poskytnuté výstupy (závěrečná zpráva obsahující statisticky vyhodnocená data o životním prostředí, zdraví a kvalitě obyvatel v souladu s dohodnutým zadáním, včetně grafů, map či prezentací) budou přímo využitelné pro zvýšení informovanosti obyvatel i pro zlepšení regionální politiky ve vztahu ke zdraví.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.