Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb

Project Identification
QK1910282
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil
Rybníkářství Pohořelice a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.

Předmětem je aplikovaný výzkum zaměřený na předpokládaný negativní vliv hydrologických extrémů a změn v transportu látek v systému půda-voda-vodní biota v souvislosti se zemědělským hospodařením a na možnosti jeho zmírnění. Projekt zahrnuje výzkum změn kvality vody a biodiverzity vodních organismů v souvislosti s procesy:

  • povodňových odtoků a dočasného sucha,
  • vodní eroze,
  • vyplavování živin a pesticidních látek půdním profilem.


Bude vypracován komplexní a optimální návrh opatření.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.