Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb

Kód projektu
QK1910282
Období řešení
1/2019 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zemědělství ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
Rybníkářství Pohořelice a.s.
ALS Czech Republic, s.r.o.

Předmětem je aplikovaný výzkum zaměřený na předpokládaný negativní vliv hydrologických extrémů a změn v transportu látek v systému půda-voda-vodní biota v souvislosti se zemědělským hospodařením a na možnosti jeho zmírnění. Projekt zahrnuje výzkum změn kvality vody a biodiverzity vodních organismů v souvislosti s procesy:

  • povodňových odtoků a dočasného sucha,
  • vodní eroze,
  • vyplavování živin a pesticidních látek půdním profilem.


Bude vypracován komplexní a optimální návrh opatření.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.