Proteolýza ve vejcích parazitických červů: úloha v patologii a její regulace (Proteolýza vajec červů)

Investor logo
Project Identification
GA19-17269S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the ASCR, v. v. i.

Parazitické organismy, včetně helmintů jsou původci závažných onemocnění milionů lidí a zvířat. Mezi nejvýznamnější patogeny se řadí motolice Schistosoma mansoni a Fasciola hepatica. Ve světě je infikováno více než 250 miliónu lidí a mnoho dalších je ohroženo. Neméně významná je infekce skotu, která způsobuje významné hospodářské ztráty. Potřeba profylaktické vakcíny nebo nového léčiva je akutní. Vejce schistosom jsou hlavní příčinou patologických procesů díky stimulaci zánětu a formování granulomu, kdy aktivně sekretují molekuly indukující zánět a umožnují jejich migraci skrze hostitelskou tkáň. Vejce fasciol patogenní efekt nemají, ale sehrávají významnou roli v transmisi parazita. Existuje předpoklad, že proteolytické enzymy (proteázy) sekretované vejci sehrávají v těchto procesech důležitou úlohu. Doposud však tyto proteázy nebyly detailně studovány. Projekt je zaměřen na proteázy vajec Schistosoma mansoni a Fasciola hepatica, které jsou použity jako modelové organizmy. Projekt zahrnuje (1) identifikaci proteáz pomocí funkční proteomiky, (2) oveření jejich fyziologických rolí pomocí genomových expresních studií, (3) jejich rekombinantní expresi a biochemickou charakterizaci.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.