Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Zkoumání účinku denosumabu na obrovskobuněčný kostní nádor v laboratorních podmínkách

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1477/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Obrovskobuněčný kostní nádor je primární kostní nádor, který je charakterizovaný lokálně agresivním růstem a metastatickým potenciálem. Histologicky obsahuje 2 typy buněk, obrovské vícejaderné buňky typu osteoklastů a vlastní nádorové mononukleární buňky. Nádorové buňky exprimují na svém povrchu RANK ligandu a tím pomocí RANK receptoru aktivují osteoklasty. Chirurgická léčba je spojena s vysokým výskytem lokálních recidiv. Denosumab je novou léčebnou možností v léčbě obrovskobuněčného kostního nádoru. Jedná se o monoklonální protilátku proti RANK ligandu a tím inhibuje obrovské vícejaderné buňky typu osteoklastů. Dle současných doporučení je indikován u metastatické nemoci, inoperabilního nádoru, předoperačně s cílem umožnit končetinu zachovávající operační výkon a snížit výskyt lokálních recidiv. Doposud není přesně určeno dávkování léku, ani efekt na vlastní nádorové mononukleární buňky. Předmětem výzkumu je zkoumání účinku denosumabu na obrovskobuněčný kostní nádor v laboratorních podmínkách. Během operačního výkonu budou odebrány vzorky nádorové tkáně a jejich část bude odeslána do laboratoře ke kultivaci. K vytvořeným liniím nádorových buněk bude přidáván denosumab o různých koncentracích a sledován jeho efekt.