Informace o projektu
Zkoumání účinku denosumabu na obrovskobuněčný kostní nádor v laboratorních podmínkách

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
MUNI/A/1477/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Obrovskobuněčný kostní nádor je primární kostní nádor, který je charakterizovaný lokálně agresivním růstem a metastatickým potenciálem. Histologicky obsahuje 2 typy buněk, obrovské vícejaderné buňky typu osteoklastů a vlastní nádorové mononukleární buňky. Nádorové buňky exprimují na svém povrchu RANK ligandu a tím pomocí RANK receptoru aktivují osteoklasty. Chirurgická léčba je spojena s vysokým výskytem lokálních recidiv. Denosumab je novou léčebnou možností v léčbě obrovskobuněčného kostního nádoru. Jedná se o monoklonální protilátku proti RANK ligandu a tím inhibuje obrovské vícejaderné buňky typu osteoklastů. Dle současných doporučení je indikován u metastatické nemoci, inoperabilního nádoru, předoperačně s cílem umožnit končetinu zachovávající operační výkon a snížit výskyt lokálních recidiv. Doposud není přesně určeno dávkování léku, ani efekt na vlastní nádorové mononukleární buňky. Předmětem výzkumu je zkoumání účinku denosumabu na obrovskobuněčný kostní nádor v laboratorních podmínkách. Během operačního výkonu budou odebrány vzorky nádorové tkáně a jejich část bude odeslána do laboratoře ke kultivaci. K vytvořeným liniím nádorových buněk bude přidáván denosumab o různých koncentracích a sledován jeho efekt.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.