Project information
Výzkum studentů v oblasti chování vybraných látek v prostředí a lidském těle,mechanismů jejich transformací a změn,které vyvolávají,vývoje nových senzorů,signálních molekul a molekul umožňujících kontrolovat transport a chování vybraných látek v roce 2019

Project Identification
MUNI/A/1554/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt specifického výzkumu přispěje k rozvoji studentů doktorských studijních programů Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX PřF MU, ale případně i motivovaných studentů v Mgr či Bc studijních programech. Zapojení studentů umožní získat nové a vědecky cenné poznatky v oblasti studia enzymových transformací, metabolismu, mikrobiomu, proteinového inženýrství, mikrofluidiky, fotochemie a supramolekulární chemie a případně jejich využití. Kromě výzkumu projekt podpoří i zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (zejména podpora aktivní účasti s prezentací na konferencích, letních školách, workshopech apod). Výstupy z projektu budou především publikace (v zahraničních časopisech s IF), prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.