Project information
Vznik a vývoj sedimentárních pánví Českého masívu a Západních Karpat (VSP)

Project Identification
MUNI/A/0937/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium vzniku a vývoje sedimentárních pánví z pohledu využití metod několika geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci geologických jednotek Českého masívu a Západních Karpat (Paleozoikum až Kenozoikum) s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám v Evropě a ve světě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.