Project information
Výzkum a vývoj v analytické a fyzikální chemii

Project Identification
MUNI/A/1375/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu budou rozvíjeny fyzikálně chemické analytické metody: AAS, ICP-MS, ICP-OES, LIBS, LA-ICP-MS, AFS, organická MS s desorpcí/ionizací, zobrazovací spektrometrické metody na prvkové i molekulární úrovni, zobrazování plošné/prostorové distribuce analytů ve tkáních i anorganických materiálech (geologické materiály, pokročilé syntetické materiály), značení protilátek komplexy a nanočásticemi, analýza nanočástic, analýza životního prostředí, biologických materiálů, geologických vzorků, archeologických vzorků, předmětů kulturního dědictví, vzorků materiálového výzkumu. Syntéza a vývoj nových pokročilých materiálů, výpočty struktur.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.