Project information
Specifický výzkum v oblastech genomiky a proteomiky (SV-GAP)

Project Identification
MUNI/A/1151/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na výzkum v těchto oblastech: 1) Struktura eukaryotických chromozomů a mechanismy zajišťující stabilitu genomu 2) Telomery a regulace jejich udržování 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a adaptace na stres 4) Molekulární podstata vrozených poruch. Pro řešení výzkumných úkolů budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt integruje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů a rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.