Informace o projektu
Specifický výzkum v oblastech genomiky a proteomiky (SV-GAP)

Kód projektu
MUNI/A/1151/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na výzkum v těchto oblastech: 1) Struktura eukaryotických chromozomů a mechanismy zajišťující stabilitu genomu 2) Telomery a regulace jejich udržování 3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin a adaptace na stres 4) Molekulární podstata vrozených poruch. Pro řešení výzkumných úkolů budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt integruje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů a rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.