Modernizace praktické výuky předmětu C9320 pomocí nové úlohy „Využití přímé hmotnostní spektrometrie k charakterizaci vazebných interakcí“.

Project Identification
MUNI/FR/1263/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem nově vzniklé úlohy je seznámení studentů s moderní citlivou metodou přímého nástřiku v hmotnostní spektrometrii (MS). Metoda je časově nenáročná a názorná. Studenti si prohloubí teoretické znalosti o MS a seznámí se s nejvyužívanějšími aplikacemi. Přímý nástřik bude využit ke stanovení vazebných parametrů kovových iontů s léčivem deferipron.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.