Modernizace praktické výuky předmětu C9320 pomocí nové úlohy „Využití přímé hmotnostní spektrometrie k charakterizaci vazebných interakcí“.

Kód projektu
MUNI/FR/1263/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem nově vzniklé úlohy je seznámení studentů s moderní citlivou metodou přímého nástřiku v hmotnostní spektrometrii (MS). Metoda je časově nenáročná a názorná. Studenti si prohloubí teoretické znalosti o MS a seznámí se s nejvyužívanějšími aplikacemi. Přímý nástřik bude využit ke stanovení vazebných parametrů kovových iontů s léčivem deferipron.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.