Project information
Regulace časného vývoje savčí končetiny pomocí nestabilních morfogenů z rodiny FGF (Regulace časného vývoje savčí končetiny)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA19-20123S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Fibroblastové růstové faktory (FGF) patří mezi hlavní regulátory orgánové morfogeneze, ale řada mechanizmů funkce FGF ve vývoji zůstává neobjasněná. FGF existují jako přirozeně nestabilní proteiny, a jejich in vitro biologická aktivita je výrazně omezena touto nestabilitou. Dle naší hypotézy se nízká stabilita důležitých morfogenů z rodiny FGF, jako jsou například FGF8 a FGF10, vyvinula jako mechanismus který brání nekontrolované signalizaci FGF během morfogeneze. V navrhovaném projektu budeme tuto hypotézu testovat stanovením účinku stabilizace FGF na časný vývoj savčí končetiny. Použitím racionálně řízené mutageneze experimentálně stabilizujeme proteiny FGF8 a FGF10 zvýšením jejich odolnosti vůči tepelné denaturaci a proteolytické degradaci. Stabilizující mutace budou poté metodou genové manipulace zavedeny do myšího Fgf8 a Fgf10 in vivo, čímž vytvoříme zvířecí modely exprimující stabilní Fgf8 a Fgf10. U těchto modelů následně stanovíme efekt stabilizace FGF8 a FGF10 na vývoj končetin.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.