Informace o projektu
Regulace časného vývoje savčí končetiny pomocí nestabilních morfogenů z rodiny FGF (Regulace časného vývoje savčí končetiny)

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-20123S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Fibroblastové růstové faktory (FGF) patří mezi hlavní regulátory orgánové morfogeneze, ale řada mechanizmů funkce FGF ve vývoji zůstává neobjasněná. FGF existují jako přirozeně nestabilní proteiny, a jejich in vitro biologická aktivita je výrazně omezena touto nestabilitou. Dle naší hypotézy se nízká stabilita důležitých morfogenů z rodiny FGF, jako jsou například FGF8 a FGF10, vyvinula jako mechanismus který brání nekontrolované signalizaci FGF během morfogeneze. V navrhovaném projektu budeme tuto hypotézu testovat stanovením účinku stabilizace FGF na časný vývoj savčí končetiny. Použitím racionálně řízené mutageneze experimentálně stabilizujeme proteiny FGF8 a FGF10 zvýšením jejich odolnosti vůči tepelné denaturaci a proteolytické degradaci. Stabilizující mutace budou poté metodou genové manipulace zavedeny do myšího Fgf8 a Fgf10 in vivo, čímž vytvoříme zvířecí modely exprimující stabilní Fgf8 a Fgf10. U těchto modelů následně stanovíme efekt stabilizace FGF8 a FGF10 na vývoj končetin.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.