The impact of ethylene-cytokinin signaling crosstalk to Arabidopsis growth

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ19-23108Y (kod CEP: GJ19-23108Y)
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Rostlinné hormony cytokininy a etylén regulují klíčové vývojové odpovědi u Arabidopsis. Oba hormony jsou vnímány receptory ze stejné rodiny histidin kináz, nicméně jejich signální dráhy jsou rozdílné. Důležitost interakce cytokininů a etylénu na úrovni jejich přenosu signálu již byla navržena, ale experimentální výsledky jsou stále nejasné. Naše předběžné výsledky ukazují, že nejenom cytokininy ale také etylén je schopný ovlivnit velikost apikálního meristému kořene pomocí aktivování vícestupňového přenosu fosfátu (MSP). Naše studie zjistily, že cytokinin i etylén spouští MSP signalizaci jak ve stejných tak i rozdílných typech buněk za pomocí ETR1-etylénové signální dráhy řídící odpověď MSP specificky v transientní zóně kořene. Nalezli jsme několik kandidátních genů na úrovni interakce cytokininu a etylénu a našim cílem je odhalit jejich přesnou časoprostorovou aktivitu, objasnit jejich molekulární funkci a pochopit jejich význam pro růst kořene. Za tímto účelem použijeme metody hormonální fenotypizace, vizualizace fluorescenčních transgenů v reálném čase a analýz genové exprese.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.