Informace o projektu
Vlivy a důsledky interakce cytokininové a etylénové signální dráhy na růst Arabidopsis

Informace

Projekt nespadá pod Přírodovědeckou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
GJ19-23108Y (kod CEP: GJ19-23108Y)
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Rostlinné hormony cytokininy a etylén regulují klíčové vývojové odpovědi u Arabidopsis. Oba hormony jsou vnímány receptory ze stejné rodiny histidin kináz, nicméně jejich signální dráhy jsou rozdílné. Důležitost interakce cytokininů a etylénu na úrovni jejich přenosu signálu již byla navržena, ale experimentální výsledky jsou stále nejasné. Naše předběžné výsledky ukazují, že nejenom cytokininy ale také etylén je schopný ovlivnit velikost apikálního meristému kořene pomocí aktivování vícestupňového přenosu fosfátu (MSP). Naše studie zjistily, že cytokinin i etylén spouští MSP signalizaci jak ve stejných tak i rozdílných typech buněk za pomocí ETR1-etylénové signální dráhy řídící odpověď MSP specificky v transientní zóně kořene. Nalezli jsme několik kandidátních genů na úrovni interakce cytokininu a etylénu a našim cílem je odhalit jejich přesnou časoprostorovou aktivitu, objasnit jejich molekulární funkci a pochopit jejich význam pro růst kořene. Za tímto účelem použijeme metody hormonální fenotypizace, vizualizace fluorescenčních transgenů v reálném čase a analýz genové exprese.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.