Nové strukturní motivy pro rozšíření možností lineárních polymethinových barviv

Project Identification
GJ20-30004Y
Project Period
1/2020 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Fluorescentní barviva jsou významným nástrojem v moderní biologii, biomedicíně a diagnostice. Syntetické nízkomolekulární chromofory umožňují využít široké možnosti soudobé
chemie pro vývoj barviv na míru pro jednotlivé aplikace a s požadovanými vlastnostmi. V rámci
tohoto projektu se zaměříme na rozšíření rodiny polymethinových barviv emitujících v červené a blízké infračervené oblasti o chromofory s karbocyklickým motivem v polymethinovém řetězci a jejich následnou fukcionalizaci. Vybrané strukturní motivy pak poslouží jako základ pro malou
knihovnu barviv.
Barviva vybraná na základě spektrálních vlastností a stability pak otestujeme v modelových
biokonjugacích. Získaná data o jednotlivých barvivech budou dál sloužit jako vstup pro
racionální dizajn dalších polymethinů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.