Nové strukturní motivy pro rozšíření možností lineárních polymethinových barviv

Kód projektu
GJ20-30004Y
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Fluorescentní barviva jsou významným nástrojem v moderní biologii, biomedicíně a diagnostice. Syntetické nízkomolekulární chromofory umožňují využít široké možnosti soudobé
chemie pro vývoj barviv na míru pro jednotlivé aplikace a s požadovanými vlastnostmi. V rámci
tohoto projektu se zaměříme na rozšíření rodiny polymethinových barviv emitujících v červené a blízké infračervené oblasti o chromofory s karbocyklickým motivem v polymethinovém řetězci a jejich následnou fukcionalizaci. Vybrané strukturní motivy pak poslouží jako základ pro malou
knihovnu barviv.
Barviva vybraná na základě spektrálních vlastností a stability pak otestujeme v modelových
biokonjugacích. Získaná data o jednotlivých barvivech budou dál sloužit jako vstup pro
racionální dizajn dalších polymethinů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.