Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Syntetické anaerobní konsorcium pro degradaci kuchyňského odpadu (WATOGA)

Project Identification
8J20AT018
Project Period
1/2020 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předkládaného projektu je vytvoření syntetického mikrobiálního konzorcia optimalizovaného pro rozklad kuchyňského odpadního materiálu s vysokým podílem lipidů. Výzkum v této oblasti představuje nový a vysoce účinný přístup k řešení degradace tohoto specifického biologicky rozložitelného materiálu, proto je téma aktuální a přispívá k záměru udržitelného rozvoje lidské společnosti. Projekt bude řešen současně v laboratořích Oddělení mikrobiologie ÚEB PřF Masarykovy univerzity a v laboratořích Archaea Biology and Ecogenomics Division University Vienna. Z projektu budou financovány cesty řešitelů projektu i pobytové náklady pracovníků nezbytné pro úspěšnou spolupráci na výzkumu dané problematiky.