Informace o projektu
Syntetické anaerobní konsorcium pro degradaci kuchyňského odpadu (WATOGA)

Kód projektu
8J20AT018
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Cílem předkládaného projektu je vytvoření syntetického mikrobiálního konzorcia optimalizovaného pro rozklad kuchyňského odpadního materiálu s vysokým podílem lipidů. Výzkum v této oblasti představuje nový a vysoce účinný přístup k řešení degradace tohoto specifického biologicky rozložitelného materiálu, proto je téma aktuální a přispívá k záměru udržitelného rozvoje lidské společnosti. Projekt bude řešen současně v laboratořích Oddělení mikrobiologie ÚEB PřF Masarykovy univerzity a v laboratořích Archaea Biology and Ecogenomics Division University Vienna. Z projektu budou financovány cesty řešitelů projektu i pobytové náklady pracovníků nezbytné pro úspěšnou spolupráci na výzkumu dané problematiky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.