Inovace proteomické úlohy v rámci předmětu C7195 „Pokročilé praktikum z biochemie“ se zavedením techniky hmotnostní spektrometrie (Proteomika C7195)

Project Identification
MUNI/FR/1200/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu bude inovována proteomická úloha předmětu C7195 zavedením metod kultivace nádorových buněčných linií, přípravy proteinových vzorků, jejich analýzy pomocí kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, dále analýzy získaných dat a jejich intepretace ve vztahu k rozdílným fenotypům nádorových buněčných linií. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti nejmodernějších proteomických přístupů, což jim podstatně zpřístupní jejich aplikaci v různých oblastech výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.