Informace o projektu
Inovace proteomické úlohy v rámci předmětu C7195 „Pokročilé praktikum z biochemie“ se zavedením techniky hmotnostní spektrometrie (Proteomika C7195)

Kód projektu
MUNI/FR/1200/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V rámci projektu bude inovována proteomická úloha předmětu C7195 zavedením metod kultivace nádorových buněčných linií, přípravy proteinových vzorků, jejich analýzy pomocí kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie, dále analýzy získaných dat a jejich intepretace ve vztahu k rozdílným fenotypům nádorových buněčných linií. Studenti získají praktické dovednosti v oblasti nejmodernějších proteomických přístupů, což jim podstatně zpřístupní jejich aplikaci v různých oblastech výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.