Inovace předmětu S1004 Methods for structural characterization of biomolecules (Inovace předmětu S1004)

Project Identification
MUNI/FR/1258/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt se zaměřuje na inovaci anglicky vyučovaného předmětu S1004 Methods for structural characterization of biomolecules. Výstupem bude předmět s rozšířeným obsahem odrážejícím komplexní stav současného vědeckého poznání. Kombinace nově zařazených metod a laboratorních cvičení spolu s důrazem na jejich vzájemnou provázanost povede nejen k rozšíření znalostí studentů, ale i ke zlepšení jejich schopností sdělovat vlastní experimentální poznatky ve formě závěrečných prací či vědeckých publikací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.