Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Terénní výzkum a laboratorní analýzy moravských populací migrantů se zaměřením na novověké komunity novokřtěnců

Project Identification
MUNI/A/1361/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při studiu izolovaných lidských skupin sledujeme evoluční, genetickou, ontogenetickou i sociokulturní historii v kontextu daného přírodního prostředí a společenského vývoje. Projekt si klade za cíl aktivní zapojení studentů při aplikaci možností bioarcheologických postupů (terénní dokumentace, tafonomie, ontogeneze, migrace, aDNA) na příkladu studia izolovaných a migrujících komunit novokřtěnců se snahou zvýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti hodnocení osteologických nálezů. V rámci interdisciplinárního týmu je dále cílem projektu maximalizace možností publikace studentských výsledků v odborných časopisech a monografiích, včetně jejich prezentace na domácích i zahraničních konferencích.