Terénní výzkum a laboratorní analýzy moravských populací migrantů se zaměřením na novověké komunity novokřtěnců

Kód projektu
MUNI/A/1361/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Při studiu izolovaných lidských skupin sledujeme evoluční, genetickou, ontogenetickou i sociokulturní historii v kontextu daného přírodního prostředí a společenského vývoje. Projekt si klade za cíl aktivní zapojení studentů při aplikaci možností bioarcheologických postupů (terénní dokumentace, tafonomie, ontogeneze, migrace, aDNA) na příkladu studia izolovaných a migrujících komunit novokřtěnců se snahou zvýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti v oblasti hodnocení osteologických nálezů. V rámci interdisciplinárního týmu je dále cílem projektu maximalizace možností publikace studentských výsledků v odborných časopisech a monografiích, včetně jejich prezentace na domácích i zahraničních konferencích.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.