Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt spočívá v zavedení nového povinně volitelného předmětu pro studenty Zubního lékařství a v přípravě výukových materiálů v českém a v anglickém jazyce. Studenti budou seznámeni se základy vědecké práce a vyučující jim představí výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti v teoretické i praktické rovině v kontextu současného výzkumu. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů v oblasti vědeckých pokroků v oboru stomatologie, motivovat je a posílit jejich vědecké ambice.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.