Project information
Vědecká příprava pro Zubní lékařství

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt spočívá v zavedení nového povinně volitelného předmětu pro studenty Zubního lékařství a v přípravě výukových materiálů v českém a v anglickém jazyce. Studenti budou seznámeni se základy vědecké práce a vyučující jim představí výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti v teoretické i praktické rovině v kontextu současného výzkumu. Cílem předmětu je rozšířit obzory studentů v oblasti vědeckých pokroků v oboru stomatologie, motivovat je a posílit jejich vědecké ambice.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.