FIDENTIS Ageing – věkové přizpůsobení obličeje (FIDENTIS Ageing)

Project Identification
MUNI/31/01202011/2020
Project Period
3/2020 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt bude řešit vývoj a validaci růstových modelů pro účely predikce věkových změn vnější 3D morfologie obličeje u dětí ve věkovém rozpětí 6-18 let a vývoj software aplikace. Řešení bude postaveno na rozsáhlé databázi 3D obličejů FIDENTIS, kvantitativním popisu tvaru vnější morfologie obličeje metodami geometrické morfometrie a modelování věkových změn pomocí umělých neuronových sítích. Vytvořený postup bude validován na semilongitudinálních datech české populace z FIDENTIS databáze a ve spolupráci se zástupci cílové skupiny. Výstupem řešení bude software aplikace, která umožní zpracovat 3D obrazová dat dětí v rozmezí 6 až 18 let za účelem věkového přizpůsobení a poskytne numerické a vizuální výstupy výsledné věkové aproximace.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.