Project information
FIDENTIS Ageing – věkové přizpůsobení obličeje (FIDENTIS Ageing)

Project Identification
MUNI/31/01202011/2020
Project Period
3/2020 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt bude řešit vývoj a validaci růstových modelů pro účely predikce věkových změn vnější 3D morfologie obličeje u dětí ve věkovém rozpětí 6-18 let a vývoj software aplikace. Řešení bude postaveno na rozsáhlé databázi 3D obličejů FIDENTIS, kvantitativním popisu tvaru vnější morfologie obličeje metodami geometrické morfometrie a modelování věkových změn pomocí umělých neuronových sítích. Vytvořený postup bude validován na semilongitudinálních datech české populace z FIDENTIS databáze a ve spolupráci se zástupci cílové skupiny. Výstupem řešení bude software aplikace, která umožní zpracovat 3D obrazová dat dětí v rozmezí 6 až 18 let za účelem věkového přizpůsobení a poskytne numerické a vizuální výstupy výsledné věkové aproximace.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.