Informace o projektu
FIDENTIS Ageing – věkové přizpůsobení obličeje (FIDENTIS Ageing)

Kód projektu
MUNI/31/01202011/2020
Období řešení
3/2020 - 11/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt bude řešit vývoj a validaci růstových modelů pro účely predikce věkových změn vnější 3D morfologie obličeje u dětí ve věkovém rozpětí 6-18 let a vývoj software aplikace. Řešení bude postaveno na rozsáhlé databázi 3D obličejů FIDENTIS, kvantitativním popisu tvaru vnější morfologie obličeje metodami geometrické morfometrie a modelování věkových změn pomocí umělých neuronových sítích. Vytvořený postup bude validován na semilongitudinálních datech české populace z FIDENTIS databáze a ve spolupráci se zástupci cílové skupiny. Výstupem řešení bude software aplikace, která umožní zpracovat 3D obrazová dat dětí v rozmezí 6 až 18 let za účelem věkového přizpůsobení a poskytne numerické a vizuální výstupy výsledné věkové aproximace.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.